Deze vraag stelt iedere ondernemer bij het starten van een nieuw bedrijf. Daarom is het verstandig om een financieel plan te schrijven bij de start van uw onderneming. Ook is het met een financieel plan makkelijker om eventuele financiers te overtuigen voor het verstrekken van een lening. Het maken van een financieel plan lijkt heel ingewikkeld maar dit hoeft het helemaal niet zo te zijn, de gegevens kan u namelijk grotendeels verzamelen uit het eerder gemaakte ondernemingsplan. U heeft waarschijnlijk een marktonderzoek gedaan waar de financiële cijfers op gebaseerd kunnen worden.

Inhoud van een financieel plan

In een financieel plan moeten vier zakelijke begrotingen opgenomen worden. Begrotingen zorgen voor een overzichtelijk financieel plan en geven u antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat is er nodig om mijn onderneming van start te laten gaan?
  • Hoe gaat mijn verwachte omzet eruit zien?
  • Ga ik de komende drie jaar wel winst maken?
  • Is mijn idee wel haalbaar?
  • Op welke manier ga ik mijn bedrijf financieren en zijn daar voorwaarde aan verbonden?
  • Komen mijn inkomsten en uitgaven met elkaar overeen?

Investeringsbegroting

Hoeveel geld en inventaris heeft u nodig om de onderneming te starten. Zo krijgt u een duidelijk beeld of het noodzakelijk is om een lening af te sluiten of dat u voldoende heeft aan uw eigen kapitaal.

Financieringsbegroting

Met behulp van deze begroting kan u bepalen hoe de onderneming gefinancierd gaat worden. Misschien is uw eigen vermogen in combinatie met een lening een goede optie. Gaat u vervolgens voor een kort of langlopende lening en welke voorwaarde zijn hier eventueel aan verbonden?

Exploitatiebegroting

Hiermee krijgt u inzicht in de verwachte omzet en of dit voldoende is om de kosten te dekken. Dit moet gebaseerd worden op de verwachtingen voor de komende drie jaar

Liquiditeitsbegroting

Wat gaat er maandelijks op de zakelijke rekening gebeuren? Hoeveel geld geeft u maandelijks uit en hoeveel komt er binnen? Zijn er bepaalde maanden in het jaar waarin een investering gedaan moet worden? Dan moet daar wel voldoende geld voor beschikbaar zijn.

Waar wordt opgelet tijdens het aanvragen van een lening?

Misschien bent u tijdens het opstellen van het financieel plan erachter gekomen dat uw bedrijf alleen van de grond komt met een lening. De lening verschaffers vragen om duidelijke gegevens omtrent uw plannen en willen zien dat u een echte ondernemer bent. Daarnaast moet u ook een marktonderzoek gedaan hebben zodat u kan laten zien dat uw onderneming meerwaarde heeft voor de gekozen branche. Financiers vinden het ook heel belangrijk om te weten wat u met het geleende geld gaat doen, wees hier dus ook altijd eerlijk in.